Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry PÖYTÄKIRJA8.2.2011
VUOSIKOKOUS 2011


Aika 8.2.2010 kello 18.00 –

Paikka Metsähallituksen Pilke toimitalossa, Ounasjoentie 6, Rovaniemi

Läsnä Kokoukseen osallistui 24 jäsentä (liite)


 1. Kokouksen avaus


Juhani Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Pasi Kamula esitteli uuden toimitalo Pilkkeen ja kertoi Metsähalluksen kuulumiset. Juhani Ylitalo ja Jarmo Huovinen suorittivat palkitsemiset.

”Viksunmalja” luovutettiin Kauko Heiskaselle ahkerasta haukkukokeiden tuomaroinnista ja järjestelyihin osallistumisesta.


Valioarvon vuonna 2011 saaneet suraavat koirat:

 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ylitalo, sihteeriksi Kauko Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Janne Juotasniemi ja Janne Heikkinen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus


Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa
 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan seurapalstalla 28.1.2011 ja yhdistyksen nettisivuilla 26.1.2011 alkaen.

Todettiin lailiseksi ja päätösvaltaiseksi.


 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.


 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen


Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

vuodelta 2010.

Toimintakertomus hyväksyttiin. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.


 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.


 1. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma


Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin.


 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus


Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli

10 € / vuosi

100 € /ainaisjäsen.


 1. Vuoden 2011 tulo- ja menoarvio


Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2011 tulo- ja menoarvio.


 1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus


Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan. Kulukorvaukset ovat seuraavat:


Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

20 snt/km.

Maastomestarille maksetaan kulukorvausta 30 €/ottelu.


 1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali


Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Ylitalo. 1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali


Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Jussi Rieppo, Matti Ylijääskö ja Janne Takkinen.

Johtokuntaan valittiin Harri Mällinen, Markku Mursu ja Mikael Yritys.


 1. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali


Toiminnantarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän

varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


 1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin


Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

seuraaviin kokouksiin:


 1. Jäsenten erottamistapaukset


Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut.

 1. Muut mahdolliset asiat


Keskusteltiin Kennelpiirin tulevista asioista.


 1. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45

Pentti Ylitalo Kauko Heiskanen

puheenjohtaja sihteeri

Janne Juotasniemi Janne Heikkinen

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja