Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry

                                                                                                                        PÖYTÄKIRJA    9.2.2010


VUOSIKOKOUS 2010


 

Aika 9.2.2010 kello 18.00 –

Paikka Nordea pankin kokoustilassa, Rovakatu 17, Rovaniemi

Läsnä Kokoukseen osallistui 21 jäsentä (liite)

 

 1. Kokouksen avaus

Juhanii Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi. Vietettiin hiljainen hetki Unto Nätyngin muistolle. Juhani Ylitalo suoritti palkitsemisen.

                ”Viksunmalja” luovutettiin Sakari Rautiolle ahkerasta haukkukokeiden tuomaroinnista ja järjestelyihin osallistumisesta.

                Jarmo Huovinen ja Jussi Rieppo suorittivat valiopalkitsemiset.


 

Valioarvon vuonna 2009 saaneet suraavat koirat:

 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ylitalo sihteeriksi Kauko Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Pantsar ja Jorma Tourunen.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

                Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan seurapalstalla 29.1.2010 ja yhdistyksen nettisivuilla 19.1.2010 alkaen.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

                Esityslista hyväksyttiin.

 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

                Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009.

Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: NHU Rikardo voitti Pohjola-Cup:n ja NHU Rikardo saavutti Muotovalion arvon

Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

            Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

 

 1. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma

            Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2010 hyväksyttiin.

 

 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus

        Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli 10 € / vuosi ja 100 € /ainaisjäsen.


 

 1.  Vuoden 2010 tulo- ja menoarvio

              Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2010 tulo- ja menoarvio.


   

  1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus

              Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan, . Kulukorvaukset ovat seuraavat:

  Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

  Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

  Maastomestarille maksetaan kulukorvausta 30 €/ottelu.


   

  1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

              Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Ylitalo


   

  1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Jarmo Huovinen ja Kauko Heiskanen, sekä edesmennyt Unto Nätynki.

              Johtokuntaan valittiin Jarmo Huovinen, Kauko Heiskanen ja Sulevi Ruonakoski.


   

  1. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali

              Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


   

  1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin

  Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

  seuraaviin kokouksiin:


   

  1. Jäsenten erottamistapaukset

              Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut.


   

  1. Muut mahdolliset asiat

   PM-kokeen valintasääntön muutosesitys.

   - Johtokunta valtuutettiin tekemään asiasta esitys Kennel-piiriin.

   - Johtokunta valtuutettiin tilaamaan fleacetakkeja KLHY:n logolla. Tilaukset K Heiskaselle.

   

  1. Kokouksen päättäminen

              Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35   

              Pentti Ylitalo                                                                                 Kauko Heiskanen

              puheenjohtaja                                                                                sihteeri


              Tarmo Pantsar                                                                              Jorma Tourunen

              pöytäkirjantarkastaja                                                                      pöytäkirjantarkastaja