Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry PÖYTÄKIRJA17.2.2009
VUOSIKOKOUS 2009


Aika 17.2.2009 kello 18.00 – 19.45.

Paikka Nordea pankin kokoustilassa, Rovakatu 17, Rovaniemi

Läsnä 19 jäsentä (liite)


 1. Kokouksen avaus


Pentti Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi ja suoritti palkitsemiset.

”Viksunmalja” luovutettiin Aatu Heikkilälle ahkerasta haukkukokeiden tuomaroinnista ja järjestelyihin osallistumisesta.


Valioarvon vuonna 2008 saaneet:


 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ylitalo sihteeriksi Kauko Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Pantsar ja Hannu Heikkilä.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus


Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa


 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan

seurapalstalla 5.2.2009 ja yhdistyksen nettisivuilla 23.1.2009 alkaen.


 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.
 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2007, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen


Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

vuodelta 2008.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.


 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.


 1. Vuoden 2009 toimintasuunnitelma


Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin, lisäyksellä, yleiseen osaan järjestetään koiranäyttely.


 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus


Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli

10 € / vuosi

100 € /ainaisjäsen.


 1. Vuoden 2009 tulo- ja menoarvio


Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2009 tulo- ja menoarvio.


 1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus


Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan, muita osin mutta poistettiin enimmäismäärä km-korvauksesta sekä ystävyysottelun km- korvaus 20 snt/km. Kulukorvaukset ovat seuraavat:


Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

myönnetään kulukorvauksena 20snt/km.

Pohjan ystävyysotteluun valitut koirat maksetaan osallistumismaksu ja 20snt/km.

Maastomestarille maksetaan kulukorvausta 30 €/ottelu.


 1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali


Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin,Pentti Ylitalon kieltäytymisen jälkeen yksimielisesti Juhani Ylitalo.
 1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali


Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Matti Ylijääskö,Jussi Rieppo ja Janne Takkinen.

Päätettiin, että erovuoroiset jatkavat johtokunnan jäseninä.


 1. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali


Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän

varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


 1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin


Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

seuraaviin kokouksiin:


 1. Jäsenten erottamistapaukset


Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut. 1. Muut mahdolliset asiat


Yhdistyksen puheenjohtajuuden jättäneelle Pentti Ylitalolle luovutettiin yhdistyksen standaari kymmenvuoden puhenjohtajuudesta.


 1. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45


Juhani Ylitalo Kauko Heiskanen

puheenjohtaja sihteeri

Tarmo Pantsar Hannu Heikkilä

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja