Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry                                                                                             PÖYTÄKIRJA

                               


                                                                                                                                                            6.2.2008
VUOSIKOKOUS 2008


Aika 6.2.2008 kello 18.30 – 20.06.

Paikka Nordea pankin kokoustilassa, Rovakatu 17, Rovaniemi

Läsnä 15 jäsentä (liite)


 1. Kokouksen avaus


Pentti Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi ja suoritti palkitsemiset.

”Viksunmalja” luovutettiin Jussi Riepolle ahkerasta haukkukokeiden tuomaroinnista ja järjestelyihin osallistumisesta.


Valioarvon vuonna 2007 saaneet:


 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Huhtala, sihteeriksi Kauko Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Janne Takkinen ja Tommi Heikkilä.

Pytökirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus


                    Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa


 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus


                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan

                    seurapalstalla 26.1.2008 ja yhdistyksen nettisivuilla 23.1.2008 alkaen.


 1. Esityslistan hyväksyminen

                    Esityslista hyväksyttiin kohtaan 13 tulleella lisäksellä, että Kari Sotkasiiran tilalle valitaan uusi edustaja jäljellä olevaksi kaudeksi.
 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2007, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen


                       Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2007.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

                      Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.


 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


                    Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.


 1. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma


                    Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2008 hyväksyttiin, lisäksellä, että haetaan vuodelle 2009 koiranäyttely.


 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus


                    Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli

                    10 € / vuosi

                    100 € /ainaisjäsen.


 1. Vuoden 2008 tulo- ja menoarvio


                Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2008 tulo- ja menoarvio.


 1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus


                Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan, muita osin mutta maastomestarin kulukorvausta

                nostettiin 30 :n.  Kulukorvaukset ovat seuraavat:


                Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

                    Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

                myönnetään kulukorvauksena 20snt/km, kuitenkin enintään enintään 200 euroa/v.

                Pohjan ystävyysotteluun valitut koirat maksetaan osallistumismaksu ja maksimissaan 40 € matkakorvaus.

                Maastomestarille maksetaan kulukorvausta 30 €/ottelu.


 1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali


                Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Ylitalo. Muita esityksiä ei ollut. 1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali


                Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Unto Nätynki, Jarmo Huovinen ja Kauko Heiskanen.

       Päätettiin, että erovuoroiset jatkavat johtokunnan jäseninä. Johtokunnan jäsenyydestä eroa pyytäneen Kari Sotkasiiran ilalle valittiin   Janne Takkinen.


 1. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali


                Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän

                    varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


 1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin


            Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

            seuraaviin kokouksiin:


 1. Jäsenten erottamistapaukset


            Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut. Johtokunta käy läpi jäsenmaksunsa maksamattomat ja suorittaa tarvittaessa erottamisen.


 1. Muut mahdolliset asiat


Lapin Kansa sanomalehdestä Milla Sallinenoli ollut yhteydessä yhdistyksen jäseneen ja toivonut haukkukokeista juttuvinkkejä.


 1. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.06


Veli-Matti Huhtala                                 Kauko Heiskanen

puheenjohtaja                                         sihteeri

Janne Takkinen                                  Tommi Heikkilä

pöytäkirjantarkastaja                         pöytäkirjantarkastaja