Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry PÖYTÄKIRJA21.2.2007
VUOSIKOKOUS 2007


Aika 21.2.2007 kello 18.00 – 19.20.

Paikka Nordea pankin kokoustilassa, Rovakatu 17, Rovaniemi

Läsnä 15 jäsentä (liite)


 1. Kokouksen avaus


Pentti Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi ja suoritti palkitsemiset.

Johtokunnan pitkäaikainen jäsen Matti Ylijääskö on täyttänyt vuosia ja johtokunta

luovutti Matillille yhdistyksen standaarin ja puukon.


”Viksunmalja” luovutettiin Tommi Heikkilälle ahkerasta haukkukokeiden tuomaroinnista.


Valioarvon vuonna 2006 saaneet:


* FIN K&MVA Lslu Cenweilers Algazar , omistaja Kari Sotkasiira.

* FIN KVA Kelopojan Repe, omistaja Jarmo Pyhäjärvi

Repe saavutti myös kaksoisvalion arvon.

 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ylitalo, sihteeriksi Kauko Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Pantsar ja Tommi Heikkilä.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus


Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa


 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan

seurapalstalla 10.2.2007 ja yhdistyksen nettisivuilla jo aikaisemmin.


 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2005, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen


Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

vuodelta 2005.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.


 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.


 1. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma


Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2007 hyväksyttiin.


 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus


Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli

10 € / vuosi

100 € /ainaisjäsen.


 1. Vuoden 2007 tulo- ja menoarvio


Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2007 tulo- ja menoarvio.


 1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus


Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan.


Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

myönnetään kulukorvauksena enintään 100 euroa/v.

Pohjan ystävyysotteluun valitut koirat maksetaan osallistumismaksu ja maksimissaan 40 € matkakorvaus.

Maastomestarille maksetaan kulukorvausta 20 €/ottelu.


 1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali


Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Ylitalo. Muita esityksiä

ei ollut.


 1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali


Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Alpi Olli, Matti Ylijääskö ja Jussi Rieppo.

Päätettiin, että Alpi Ollin tilalle valitaan Kari Sotkasiira, Matti Ylijääskö ja Jussi Rieppo valittiin uudelleen johtokuntaan.


 1. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali


Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän

varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


 1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin


Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

seuraaviin kokouksiin:


 1. Jäsenten erottamistapaukset


Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut.


 1. Muut mahdolliset asiat


Ei ollut muita asioita.


 1. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.


Juhani Ylitalo Kauko Heiskanen

puheenjohtaja sihteeri

Tarmo Pantsar Tommi Heikkilä

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja