Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry PÖYTÄKIRJA10.2.2006
VUOSIKOKOUS 2006


Aika 8.2.2006 kello 18.30 – 19.20.

Paikka Nordea pankin kokoustilassa, Rovakatu 17, Rovaniemi

Läsnä 23 jäsentä (liite)


 1. Kokouksen avaus


Pentti Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi ja suoritti palkitsemiset.


”Viksunmalja” luovutettiin Juhani Ojalalle


Valioarvon vuonna 2005 saaneet:


* FIN KVA HU KOUKKUVUOREN OTTO, om. Pekka Yli-Huikku

* FIN KVA JPN RUSKAMETSÄN SIPI, om. Alpo Romakkaniemi

* FIN KVA HN TEERENNEVAN MARI, om. Jaakko Alapuranen

* FIN K&MVA HN PERTTAPURO PINJA, om. Teuvo Ojanperä

* FIN KVA JPU ZEKE, om. Markku Mursu

* FIN KVA JPN ZILLA, om. Mika Ravelin ja Kari Kaivantola

* FIN KVA KKU MUSTAKUMMUN RASMUS, om. Jukka Puominen


 1. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lukkarila, sihteeriksi Ritva Tuisku ja pöytäkirjantarkastajiksi Matti Ylijääskö ja Unto Nätynki, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 1. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus


Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa


 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan

seurapalstalla 27.1.2006 ja yhdistyksen nettisivuilla jo aikaisemmin.


 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.


 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2005, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen


Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

vuodelta 2005.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.


 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.


 1. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma


Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2006 hyväksyttiin seuraavin

lisäyksin: Kohtaan koetoimikunta lisätään, että Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys osallistuu Pohjanlohkon ystävyysotteluun ja Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys tulee järjestämään piirimestaruuskisojen 1-lohkon karsintakokeen.


 1. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus


Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli

10 € / vuosi

100 € /ainaisjäsen.


 1. Vuoden 2005 tulo- ja menoarvio


Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2006 tulo- ja menoarvio.


 1. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus


Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan.


Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

Jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

myönnetään kulukorvauksena enintään 100 euroa/v. Sen lisäksi jos koira on

osallistunut Pohjan ystävyysotteluun hän saa osallistumismaksun lisäksi

maksimissaan matkakorvausta 40 euroa.

Lisäksi tapauskohtaisesti johtokunnan päätöksellä voidaan maksaa jäsenelle

hänen esittämänsä maksuerittelyn mukaan yhdistyksen toiminnasta aiheutuvia

huomattavia kustannuksia (esim. puhelin- ja auton polttoainekuluja).


 1. Johtokunnan puheenjohtajan vaali


Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Ylitalo. Muita esityksiä

ei ollut.


 1. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali


Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ovat Kauko Heiskanen, Unto Nätynki, Jarmo

Huovinen.

Päätettiin yksimielisesti valita edellä mainitut jäsenet uudelleen johtokuntaan.


 1. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali


Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän

varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.


 1. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin


Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina

seuraaviin kokouksiin:


 1. Jäsenten erottamistapaukset


Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut.


 1. Muut mahdolliset asiat


Kauko Heiskanen toivoi, että jäsenet lähettäisivät hänelle sähköpostitse metsästykseen liittyviä toimintakuvia yhdistyksen nettisivuilla julkaistavaksi. Lisäksi hän toivoi, että nettisivujen kehittämiseksi annettaisiin sivujen sisällöstä ja ulkoasusta palautetta.


 1. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.Hannu Lukkarila Ritva Tuisku

puheenjohtaja sihteeri


Matti Ylijääskö Unto Nätynki

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja